SloopwerkOm iets nieuws op te kunnen bouwen moet er vaak ook gesloopt worden. Ook hiervoor kunt u terecht bij W.v.Ettekoven. Wij verwijderen gevels, funderingen, riolering, tussen muren, etc. Uiteraard gebeurd dit met grote nauwkeurigheid en respect voor de natuur. Als er netjes gesloopt wordt kan er sneller en beter weer gebouwd worden.